Bohoslužby

se konají pravidelně každou neděli a církevní svátek od 9:30 hodin.


Aktuální kalendář pravidelných či mimořádných bohoslužeb i všech dalších aktivit je uváděn ve sborovém časopise SOUTERRAIN a je zveřejňován ve vývěsce u domovního vchodu v sídle sboru.

 

Bohoslužby

Pavel Ruml

Neděle, 31. Květen 2020 - 9:30

Místo konání: virtuální kostel

Svatodušní svátky

Na co se můžeme těšit:

31/05/2020 - 09:30 Bohoslužby

Co už proběhlo:

24/05/2020 - 09:30 Bohoslužby
24/05/2020 - 09:15 Bohoslužby v Chotiněvsi