Pátek 06/12/2019 - 14:45 Konfirmační cvičení sbor NŠ Pavel Ruml
Neděle 08/12/2019 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby s VP sbor Magdaléna Trgalová
Úterý 10/12/2019 - 17:30 Biblická hodina Biblická hodina sbor JAK Pavel Ruml
Úterý 10/12/2019 - 19:00 X-cátníci X-cátníci sbor
Čtvrtek 12/12/2019 - 09:30 Klub poznávání Klub poznávání sbor JAK
Čtvrtek 12/12/2019 - 17:00 Náboženství Biblická hodina pro děti sbor NŠ Magdaléna Trgalová
Pátek 13/12/2019 - 14:45 Konfirmační cvičení sbor NŠ Pavel Ruml
Neděle 15/12/2019 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby s VP sbor Pavel Ruml
Neděle 15/12/2019 - 10:30 Mládež a dorost Nedělníci #24
Neděle 22/12/2019 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby sbor Magdaléna Trgalová a děti