Bohoslužby

se konají pravidelně každou neděli a církevní svátek od 9:30 hodin.


Aktuální kalendář pravidelných či mimořádných bohoslužeb i všech dalších aktivit je uváděn ve sborovém časopise SOUTERRAIN a je zveřejňován ve vývěsce u domovního vchodu v sídle sboru.

 

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Co už proběhlo:

02/05/2021 - 09:30 Bohoslužby s VP + konfirmace
25/04/2021 - 09:30 Bohoslužby