Bohoslužby

se konají pravidelně každou neděli a církevní svátek od 9:30 hodin.


Aktuální kalendář pravidelných či mimořádných bohoslužeb i všech dalších aktivit je uváděn ve sborovém časopise SOUTERRAIN a je zveřejňován ve vývěsce u domovního vchodu v sídle sboru.

 

Bohoslužby rodinné

Pavel Ruml

Neděle, 19. Leden 2020 - 9:30

Místo konání: sbor

Rozloučení s členkou našeho sboru Miladou Vokáčovou-Šindlerovou, akademickou malířkou

Na co se můžeme těšit:

19/01/2020 - 09:30 Bohoslužby rodinné
26/01/2020 - 09:30 Bohoslužby

Co už proběhlo:

12/01/2020 - 09:30 Bohoslužby
05/01/2020 - 09:30 Bohoslužby s VP