Bohoslužby

se konají pravidelně každou neděli a církevní svátek od 9:30 hodin.


Aktuální kalendář pravidelných či mimořádných bohoslužeb i všech dalších aktivit je uváděn ve sborovém časopise SOUTERRAIN a je zveřejňován ve vývěsce u domovního vchodu v sídle sboru.

 

Bohoslužby

Pavel Kalus

Neděle, 22. Říjen 2017 - 9:30

Místo konání: sbor

Na co se můžeme těšit:

22/10/2017 - 09:30 Bohoslužby
29/10/2017 - 09:30 Bohoslužby

Co už proběhlo:

15/10/2017 - 09:30 Bohoslužby
08/10/2017 - 09:30 Bohoslužby se křtem