Bohoslužby

se konají pravidelně každou neděli a církevní svátek od 9:30 hodin.


Aktuální kalendář pravidelných či mimořádných bohoslužeb i všech dalších aktivit je uváděn ve sborovém časopise SOUTERRAIN a je zveřejňován ve vývěsce u domovního vchodu v sídle sboru.

 

Bohoslužby

Pavel Ruml

Neděle, 25. Duben 2021 - 9:30

Místo konání: sbor + on-line

Na co se můžeme těšit:

25/04/2021 - 09:30 Bohoslužby
02/05/2021 - 09:30 Bohoslužby s VP + konfirmace

Co už proběhlo:

18/04/2021 - 09:30 Bohoslužby
11/04/2021 - 09:30 Bohoslužby