Neděle 20/09/2020 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby se křtem sbor Magdaléna Trgalová
Neděle 20/09/2020 - 11:00 Nedělníci sbor Filip Härtel
Úterý 22/09/2020 - 17:30 Biblická hodina Biblická hodina sbor JAK Pavel Ruml
Čtvrtek 24/09/2020 - 17:00 Náboženství Biblická hodina pro děti sbor NŠ Magdaléna Trgalová
Čtvrtek 24/09/2020 - 19:00 Dejvické křeslo pro hosta Dejvické křeslo pro hosta sbor Václav Marhoul
Neděle 27/09/2020 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby sbor Pavel Ruml
Úterý 29/09/2020 - 17:30 Biblická hodina Biblická hodina sbor JAK Pavel Ruml
Neděle 04/10/2020 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby sbor Roman Mazur, Magdaléna Trgalová, děti
Úterý 13/10/2020 - 19:00 X-cátníci Ovoce Ducha svatého sbor Ivanka Hellerová
Úterý 10/11/2020 - 19:00 X-cátníci Jak k nám Bůh mluví? sbor Eva Javornická