X-cátníci

(společenství věčně náctiletých)

je zatím nepatentovaný výraz v dejvickém sboru, označující věkovou skupinu někdejších "třicátníků".

V první polovině programu je tzv. biblický úvod. Je prosloven výklad na některou část textu Písma, nebo se rozebírá konkrétní biblické téma. Poté následují dotazy a komentáře přítomných. Po ukončení diskuse, následuje druhá polovina programu, kde je příležitost k vzájemnému sdílení a popovídání si o čemkoli. Často se promítají fotky z cest, které umocňují vyprávění. 

Setkání bývají 2. úterý v měsíci v 19:00 nebo dle dohody na předchozí schůzce. 

 

Je čas pro sbory psát kšaft?

Karel Řežábek

Úterý, 13. Prosinec 2022 - 19:00

Místo konání: sbor

Na co se můžeme těšit:

13/12/2022 - 19:00 Je čas pro sbory psát kšaft?

Co už proběhlo:

08/11/2022 - 19:00 Bůh a válka