X-cátníci

(společenství věčně náctiletých)

je zatím nepatentovaný výraz v dejvickém sboru, označující věkovou skupinu někdejších "třicátníků".

V první polovině programu je tzv. biblický úvod. Je prosloven výklad na některou část textu Písma, nebo se rozebírá konkrétní biblické téma. Poté následují dotazy a komentáře přítomných. Po ukončení diskuse, následuje druhá polovina programu, kde je příležitost k vzájemnému sdílení a popovídání si o čemkoli. Často se promítají fotky z cest, které umocňují vyprávění. 

Setkání bývají 2. úterý v měsíci v 19:00 nebo dle dohody na předchozí schůzce. 

 

Společenství svatých

Martin V.

Úterý, 9. Červen 2020 - 19:00

Místo konání: sbor???

Na co se můžeme těšit:

09/06/2020 - 19:00 Společenství svatých

Co už proběhlo:

12/05/2020 - 19:00 X-cátníci
14/04/2020 - 19:00 Co pro mě znamená evangelium?