Čtvrtek 26/04/2012 - 19:00 Setkání s hostem Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět sbor
Neděle 22/04/2012 - 14:30 Klub poznávání Prohlídka nového židovského hřbitova Židovský hřbitov
Neděle 22/04/2012 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby se křtem sbor
Čtvrtek 19/04/2012 - 19:00 X-cátníci Aktion Sühnezeichen Friedendienste sbor
Neděle 15/04/2012 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby se křtem sbor
Neděle 08/04/2012 - 09:30 Bohoslužby Hod Boží velikonoční sbor
Pátek 06/04/2012 - 18:30 Bohoslužby Velký pátek sbor
Čtvrtek 05/04/2012 - 18:30 Biblická hodina Zelený čtvrtek sbor
Úterý 03/04/2012 - 19:30 Naši pěvci Sedm slov Kristových - velikonoční koncert Salvátor
Neděle 01/04/2012 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby pro malé a velké sbor