Sbor v celé kráse, před koncertem u Salvátora 2014

Naši pěvci

Sbor vznikl v roce 1986. Již od počátku pracuje pod vedením harfistky Lydie Härtelové, absolventky pražské AMU, členky SOČR.
Nejprve sbor sdružoval především evangelíky z dejvického sboru ČCE. Během let se rozšířil nejen početně,
ale i konfesijně, takže dnes můžeme hovořit o sboru skutečně ekumenickém. V současné době je tvořen asi čtyřiceti mladými lidmi, které spojuje zájem o duchovní hudbu.


Zpívají nejen v kostelích v rámci bohoslužeb, ale pořádají také celovečerní, často benefiční koncerty,
a to nejen doma, ale též v zahraničí (Německo, Anglie, Švýcarsko, Francie).
Spolupracují s profesionálními hudebníky, s Českým rozhlasem a Českou televizí.
Hlasovou poradkyní sboru se stala Ludmila Vernerová, sólistka Státní opery Praha.


Naši pěvci zkoušejí jednou týdně, schází se od září do června každou středu v 18.30 v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Praze Dejvicích, ulice Z. Wintra 15.

 

Koncerty v roce 2023 jsou podpořeny z dotačního programu Šestka kulturní I. 2023.

Naši pěvci - zkouška

F. H. Härtel

Středa, 6. Prosinec 2023 - 18:30

Místo konání: sbor

Na co se můžeme těšit:

06/12/2023 - 18:30 Naši pěvci - zkouška
13/12/2023 - 18:30 Naši pěvci - zkouška

Co už proběhlo:

29/11/2023 - 18:30 Naši pěvci - zkouška
22/11/2023 - 18:30 Naši pěvci - zkouška