Křesťanská služba

Křesťanská služba se schází zpravidla jednou za měsíc po bohoslužbách, tvoří ji cca 10 žen a jeden muž. Navštěvuje starší a zvláště nemohoucí členy sboru a nemocné, pamatuje na jubilanty gratulacemi či drobným dárkem, snaží se pomoci, informauje ostatní členy sboru o případné potřebě pomoci. Organizuje bazary, spolupracuje na přípravě pohoštění při různých setkáních, podílí se též na nedělních službách při přípravě občerstvení po bohoslužbách.

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Co už proběhlo:

04/01/2018 - 17:00 Biblická hodina pro děti
08/01/2017 - 10:45 Schůzka křesťanské služby