„Stavíme lidi na nohy“ Podpora sirotků a žen v Etiopii

Eva Grollová, Jana Škubalová

Čtvrtek, 22. Březen 2012 - 19:00

Jak žijí lidé v této vzdálené krásné zemi? S jakými problémy se potýkají?
Jaké jsou příběhy žen v rámci projektu Diakonie?
Co dělá nově vzniklé středisko Diakonie ČCE zabývající se humanitární a rozvojovou pomocí?
O své čerstvé zážitky z Etiopie se přijde podělit Eva Grollová,
dalšími informacemi ji doplní Jana Škubalová.

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

12/04/2007 - 19:00 Setkání s hostem
22/09/2011 - 19:30 Povídání o škole v Kongu