Schůze staršovstva

Jan Mašek

Čtvrtek, 6. Říjen 2016 - 19:00

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

09/02/2012 - 19:30 Staršovstvo
13/09/2012 - 19:00 Porada staršovstva