Rakousko

Členové sboru

Sobota, 2. Červenec 2011 - 15:00

Společný pobyt v Rakousku, Niederthai v Ötztalu. Jede nás celkem 64, od jednoletých až po 75 leté.
Ranní pobožnosti: ne-J. Dvořáková, po-J. Hlavsa, út-J. Jasná, st-J. Jindrová, čt-M. Petříčková, pá- M.Študentová
Večerní pobožnosti: ne-bohoslužby večer J.Hudec, po-Hartelovi, út-M. Uhlířová, st-K.Sýkora, čt-Volných, pá-Tichý

Místo konání: Rakousko

Co už proběhlo:

02/07/2011 - 15:00 Rakousko
30/06/2012 - 16:00 Sborový pobyt v Rakousku