Naši pěvci

Lydie Härtelová

Středa, 24. Červen 2020 - 18:30

Nahrávání písní ze zpěvníku

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

18/04/2011 - 19:30 Pocta Albertu Schweitzerovi