Mezisborový zájezd do Normandie

M. Cháb

Neděle, 31. Srpen 2014 - 17:30

Zájezd se sborem na Vinohradech vede Matěj Cháb, výtěžek půjde na podporu práce faráře s menšinami.

Místo konání: Francie

Co už proběhlo:

02/07/2011 - 15:00 Rakousko
30/06/2012 - 16:00 Sborový pobyt v Rakousku