Konfirmandi

Pavel Ruml

Pátek, 22. Červen 2018 - 14:00

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

30/07/2011 - 09:30 Rovečné
26/11/2011 - 18:00 Rozhovor s konfirmandy