Konfirmační cvičení

Pavel Ruml

Pátek, 13. Duben 2018 - 14:30

Místo konání: sober kancelář

Co už proběhlo:

30/07/2011 - 09:30 Rovečné
26/11/2011 - 18:00 Rozhovor s konfirmandy