Duchovní dary (charismata)

Martin Volný

Úterý, 14. Červen 2022 - 19:00

Místo konání: u Evy

Co je před námi:

20/06/2023 - 19:00 Závist

Co už proběhlo:

15/09/2011 - 19:30 X-cátníci po prázdninách
20/10/2011 - 19:30 x-cátníci v říjnu