Finance

Všechny pravidelné platby (např. salár a pravidelné účelové sbírky) i mimořádné příspěvky či příspěvky do jednotlivě vyhlašovaných sbírek můžete uhradit vždy při pravidelných a svátečních bohoslužbách – buď do určených sbírkových košíků nebo osobně pokladnímu sboru (při platbě pokladnímu je samozřejmě možné obdržet potvrzení).
Pro bezhotovostní převod slouží bankovní účet číslo 2400319773/2010
Pro obvyklé typy plateb máme zavedeno, že se označují prvními třemi číslicemi variabilního symbolu takto:

  • salár 101
  • Jeronýmova jednota 102
  • personální fond 103
  • Kongo 200
  • dary pro Diakonii Stodůlky 400
  • pomoc při katastrofách - dle aktuálního měsíce události a rok (např. 01až12 2013)