Přemysl Pitter s Olgou Fierzovou a dětmi

DVD o Přemyslu Pittrovi

Farní sbor ČCE v Praze-Dejvicích vydal ve spolupráci s asociací Film&Sociologie dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta - Milujte své nepřátele. Film vypráví o činnosti Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, kteří po druhé světové válce zachránili přes 800 židovských a německých dětí z německých koncentračních a českých internačních táborů. Pro mnohé z těchto dětí bylo setkání s Přemyslem a Olgou rozhodujícím zážitkem, který předurčil jejich další život, volbu povolání i duchovní orientaci.

Slavnostní uvedení DVD 14.4.2013 viz. akce v našem kalendáři

Záměrem vydání DVD je seznámit širší veřejnost s touto pozoruhodnou osobností, která je svým významem srovnatelná s Nicholasem Wintonem a Oskarem Schindlerem.

DVD je doplněno bookletem s textem Pavla Kosatíka (též v němčině a angličtině).

Film je opatřen českými, německými a anglickými titulky a lze jej objednat na e-mailu FS ČCE Dejvice: dejvice@evangnet.cz za 100 Kč

Děkujeme tímto i dalším osobám a organizacím, které vydání filmu podpořily:

• Jiřina Hlaváčová, Zürich
• Nadační fond Přemysla Pittera a Olgy Fierzové /
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
• Nadační fond obětem holocaustu

• Česko-německý fond budoucnosti
• Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Berlín
• Farní sbor ČCE v Praze-Dejvicích

Odkazy na další užitečné stránky

Nakladatelství Paseka vydalo v roce 2009 rozsáhlou životopisnou knihu Pavla Kosatíka "Sám proti zlu"