kázání na text: 2K 5:17-18

káže: Pavel Ruml (5. 3. 2017)