kázání na text: 2K 13:11-13

káže Marie Medková-Jüptnerová - 15. 6. 2014