X-cátníci

(společenství věčně náctiletých)

je zatím nepatentovaný výraz v dejvickém sboru, označující věkovou skupinu někdejších "třicátníků".

V první polovině programu je tzv. biblický úvod. Je prosloven výklad na některou část textu Písma, nebo se rozebírá konkrétní biblické téma. Poté následují dotazy a komentáře přítomných. Po ukončení diskuse, následuje druhá polovina programu, kde je příležitost k vzájemnému sdílení a popovídání si o čemkoli. Často se promítají fotky z cest, které umocňují vyprávění. 

Setkání bývají 2. úterý v měsíci v 19:00 nebo dle dohody na předchozí schůzce. 

 

X-cátníci po prázdninách

Martin

Úterý, 12. Září 2017 - 19:00

Místo konání: sbor

Zahájíme malým biblickým úvodem a pak v druhé části programu se můžeme pobavit o tom, co kdo z nás přes prázdniny zažil.

Na co se můžeme těšit:

12/09/2017 - 19:00 X-cátníci po prázdninách

Co už proběhlo:

13/06/2017 - 19:00 X-cátníci na téma: ???
09/05/2017 - 19:00 Rút a Koloským