X-cátníci

(společenství věčně náctiletých)

je zatím nepatentovaný výraz v dejvickém sboru, označující věkovou skupinu někdejších "třicátníků".

V první polovině programu je tzv. biblický úvod. Je prosloven výklad na některou část textu Písma, nebo se rozebírá konkrétní biblické téma. Poté následují dotazy a komentáře přítomných. Po ukončení diskuse, následuje druhá polovina programu, kde je příležitost k vzájemnému sdílení a popovídání si o čemkoli. Často se promítají fotky z cest, které umocňují vyprávění. 

Setkání bývají 2. úterý v měsíci v 19:00 nebo dle dohody na předchozí schůzce. 

 

Inspirace Bible

Martin

Úterý, 14. Březen 2017 - 19:00

Místo konání: sbor

Vztah mezi Hospodinovým slovem a literou textu není pro nás dostatečně průhledný, což může dávat podnět k různým teoriím. Z historie víme, že Písmo může být (a nejednou také bylo) pro církev velmi nebezpečné. Možná kvůli tomuto vědomí jsme (alespoň jako evangelíci) značně opatrní, ba i někdy se přímo bojíme vyjádřit k otázkám týkající se inspirace Bible. Jsou to například otázky tohoto typu: Inspiroval Bůh Bibli – a jak? Lze dokázat, že Bible je od Boha? Je Boží slovo omezené na Bibli, nebo Biblí? Je slovo Boží totožné s literou? Je slovem Božím Bible nebo Ježíš Kristus? Platí verbální inspirace? Pokud ano, jaký text byl inspirován – hebrejský, řecký? A jak je to s opisy originálních rukopisů a překlady?
Takových otázek by byla celá řada. My se na našem pravidelném setkání x-cátníků na některé jistě zaměříme. Všichni jste srdečně zváni.

Na co se můžeme těšit:

14/03/2017 - 19:00 Inspirace Bible