X-cátníci

(společenství věčně náctiletých)

je zatím nepatentovaný výraz v dejvickém sboru, označující věkovou skupinu někdejších "třicátníků".

V první polovině programu je tzv. biblický úvod. Je prosloven výklad na některou část textu Písma, nebo se rozebírá konkrétní biblické téma. Poté následují dotazy a komentáře přítomných. Po ukončení diskuse, následuje druhá polovina programu, kde je příležitost k vzájemnému sdílení a popovídání si o čemkoli. Často se promítají fotky z cest, které umocňují vyprávění. 

Setkání bývají 2. úterý v měsíci v 19:00 nebo dle dohody na předchozí schůzce. 

 

Mezi Příslovími a Písní

Kryštof

Úterý, 11. Duben 2017 - 19:00

Místo konání: sbor

Tentokrát si budeme povídat o biblické knize Přísloví. V hebrejské Bibli byla kniha nejprve nazvána podle svého úvodního slova, mišle, což znamená „přísloví“. Mišle je však množné číslo, složený tvar hebrejského podstatného jména mašal, jež se všeobecně považuje za odvozeninu od kořene slova s významem „podobný“ nebo „srovnatelný“. Tyto výrazy krásně vystihují obsah knihy, protože přísloví jsou jadrná rčení, která často užívají připodobnění nebo srovnání a jež jsou určena k tomu, aby přinutila posluchače přemýšlet. Kniha Přísloví se dotýká každé lidské potřeby a situace, takže jeden znalec prohlásil: „V životě neexistuje žádný vztah, pro nějž by nebylo vhodné poučení, žádný dobrý nebo zlý sklon, k němuž by se nenašel vhodný podnět nebo výtka. Lidské vědomí je všude uváděno do bezprostředního vztahu s božským,. . . a člověk chodí, jako by byl v přítomnosti svého Původce a Soudce. . . V této starověké knize najdeme každý lidský typ; a ačkoli byla načrtnuta před tisíciletími, odpovídá skutečnosti tak věrně, jako by byla vykreslena dnes podle nějakého živého vzoru.“ — Smith’s Dictionary of the Bible (Smithův Biblický slovník).

Na co se můžeme těšit:

11/04/2017 - 19:00 Mezi Příslovími a Písní

Co už proběhlo:

14/03/2017 - 19:00 Inspirace Bible