X-cátníci

(společenství věčně náctiletých)

je zatím nepatentovaný výraz v dejvickém sboru, označující věkovou skupinu někdejších "třicátníků".

V první polovině programu je tzv. biblický úvod. Je prosloven výklad na některou část textu Písma, nebo se rozebírá konkrétní biblické téma. Poté následují dotazy a komentáře přítomných. Po ukončení diskuse, následuje druhá polovina programu, kde je příležitost k vzájemnému sdílení a popovídání si o čemkoli. Často se promítají fotky z cest, které umocňují vyprávění. 

Setkání bývají 2. úterý v měsíci v 19:00 nebo dle dohody na předchozí schůzce. 

 

x-cátníci

???

Úterý, 13. Listopad 2018 - 19:00

Místo konání: sbor

Na co se můžeme těšit:

13/11/2018 - 19:00 x-cátníci

Co už proběhlo:

09/10/2018 - 19:00 x-cátníci
11/09/2018 - 19:00 x-cátníci po prázdninách