Pastýřský list 8. 5. 2020

                                                                                                                                                                  8.  května 2020

Milí přátelé sboru, sestry a bratři, milé děti,

Nadchází neděle Cantate (“prozpěvuj”) a my se spolu s Vámi radujeme v tomto velikonočním období nejen z výhledu do jarním sluncem zalité přírody, ale také z toho, že mezi námi jsou Ti, kdo v těchto dnes slaví svá významná životní jubilea! Vím, že kolem takové zmínky bývají rozpaky oslavenců, přesto bych ráda zmínila, že se upřímně těšíme z toho, že nám Pán dopřává přítomnost našeho bratra kurátora Jana Maška a také jeho nasazení v práci pro náš sbor. Stejně tak nemohu opominout našeho milého Martina Prudkého, presbytera a profesora Evangelické teologické fakulty, který rovněž oslaví své kulatiny. Milí bratři, těším se na další společné chvíle v životě dejvického společenství a za celý náš sbor vám blahopřeji! I s dalšími oslavenci tohoto měsíce doufáme v budoucí připomenutí jubileí při některé bohoslužbě v našem sboru. Další blahopřání, nejen mého kolegy Pavla, můžete shlédnout také na konci přiložených bohoslužeb, které jsou k shlédnutí na tomto odkaze: https://youtu.be/oVnNRzwCNNc

                  Včera se konalo další on-line staršovstvo, které se zabývalo mimo jiné možnostmi obnovení našich bohoslužeb v místě sboru. Bohužel, vzhledem k podmínkám odstupů stanoveným vládou to stále nevypadá na dřívější datum než 14.6. Pokud by se snad situace změnila k lepšímu, dáme Vám obratem vědět v některém z dalších dopisů. V následujících týdnech se také dozvíte upřesnění o bohoslužbách vedených kandidáty na budoucího faráře/řku dejvického sboru. Potěšující je, že máme výhled na dva vážné zájemce. 

                  Ze sborových aktivit stojí za zmínku vycházky s konfirmandy a dětmi, které budou pokračovat i v příštím týdnu. Biblická hodina s bratrem farářem se bude konat až v týdnu od 18.5., protože počasí v příštím týdnu nepřeje pohodlnému venkovnímu posezení. V seznamu zájemců            o letní tábor v Křížlicích, avizovaném v minulých dopisech, zbývá posledních několik míst. Prosíme rodiče, aby neodkládali přihlášení dětí. Výroční sborové shromáždění bude posunuto na podzim.

Středisko Diakonie ve Stodůlkách, s nímž spolupracujeme, nemusí naštěstí nikoho propouštět ani sahat na platy. Budou se snažit otevírat postupně alespoň nějaké služby. Naše benefiční akce pro středisko budou časově  posunuty, ale nebudou opomenuty. Bratr farář Ruml natočil dětem pro potěšení alespoň video-písničku, k shlédnutí zde https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ycd_dDDQlWqTmK7fnGQqdaldhRV3xrj  Oba se těšíme, až zase obnovíme ve Stodůlkách pravidelné zpívání.

Noci kostelů, původně plánované na 5.6. a později přesunuté na 12.6., se letos nakonec nezúčastníme, stejně jako se jí nezúčastní pravděpodobně ani farnost u sv. Gotharda. Plánované programy však budete moci zažít nejpozději příští rok.

                  Milí přátelé sboru, na všechny z Vás myslíme, přejeme Boží posilu při snášení komplikovaného režimu. Těšíme se, až za pár týdnů budeme moci za Vámi nejstaršími třeba již zajít do pobytových zařízení, na návštěvu do nemocnic či se prostě svobodněji potkat ať venku nebo přímo ve sboru napříč všemi generacemi.

                  Přeji Vám radost přes všechny obtíže a zdravím Vás i za svého kolegu Pavla!

                                                                        Srdečně Magdaléna Trgalová, 2. farářka sboru