Pastýřský list 28. 5. 2020

                                               Praha  26. května 2020

 

Milí přátelé sboru, sestry a bratři, milé děti,

 

      „radujte se v Pánu vždycky, opět pravím radujte se“. Ani nevíte, s jakou radostí Vám tuto větu zopakuji při našich prvních „společných“ bohoslužbách po karanténě. Na svatodušní svátky máme hořet Duchem svatým, rádi bychom si tento zápal připomněli čímkoli červeným (jako loni), co na sebe vezmeme. Budete-li mít chuť, objevte něco v šatníku