Sbor v celé kráse, před koncertem u Salvátora 2014

Naši pěvci

Pravidelné zkoušky - každou středu v 18:30

Sbor vznikl v roce 1986. Již od počátku pracuje pod vedením harfistky Lydie Härtelové, absolventky pražské AMU, členky SOČR.
Nejprve sbor sdružoval především evangelíky z dejvického sboru ČCE. Během let se rozšířil nejen početně,
ale i konfesijně, takže dnes můžeme hovořit o sboru skutečně ekumenickém. V současné době je tvořen asi čtyřiceti mladými lidmi, které spojuje zájem o duchovní hudbu.
Zpívají nejen v kostelích v rámci bohoslužeb, ale pořádají také celovečerní, často benefiční koncerty,
a to nejen doma, ale též v zahraničí (Německo, Anglie, Švýcarsko, Francie).
Spolupracují s profesionálními hudebníky, s Českým rozhlasem a Českou televizí.
Hlasovou poradkyní sboru se stala Ludmila Vernerová, sólistka Státní opery Praha.
Naši pěvci zkoušejí jednou týdně. Scházíme se každou středu v 18.30 v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Praze Dejvicích, ulice Z. Wintra 15.

Malá ukázka ze současného repertoáru, píseň: Aj růže rozvila se (koncert 18.12.2015 v kostele u Salvátora)

devcata a orchestr

Krásnější polovina sboru, s částí orchestru

 

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Co už proběhlo:

04/06/2022 - 17:00 Naši pěvci koncert
01/06/2022 - 18:30 Naši pěvci - zkouška