Mládež

Pravidelná setkání - každé úterý v 19:00

Mládež se během roku schází pravidelně každý týden, program si zajišťuje sama. V létě se někteří zúčastnili společného sborového pobytu v Rakousku a tábora pro děti ve Strměchách, svatby Aničky Jiřičkové ve Velké Lhotě a festivalu v Jimramově. Silvestra obvykle slaví někde mimo Prahu. Pro bližší informace lze kontaktovat Filipa Härtela, filip@hartel.cz

Pravidelné setkání mládeže

Úterý, 23. Květen 2017 - 19:00

Pravidelné setkání mládeže sboru se nyní (rok 2017) odehrává jednou za 14 dní. Obvykle je program rozdělen na dvě části. Biblickou část (diskuze nad Písmem svatým) a druhý (někdy volný, někdy připravený) program. Aktuálně čteme do podrobna Matoušovo evangelium. Zpíváme písně ze zpěvníku Svítá.
Druhý program je na tento den volný. Přijďte, jste zváni všichni.

Na co se můžeme těšit:

23/05/2017 - 19:00 Pravidelné setkání mládeže
06/06/2017 - 19:00 Pravidelné setkání mládeže

Co už proběhlo:

09/05/2017 - 19:00 Pravidelné setkání mládeže
25/04/2017 - 19:00 Pravidelné setkání mládeže