Setkání s hostem

Vladislav Günter

Čtvrtek, 26. Listopad 2015 - 19:00

Vladislav Günter, ředitel Centra pro integraci cizinců

Debata o mýtech a faktech o aktuální „uprchlické krizi“. Výhledy, silné a slabé stránky české imigrační a integrační praxe, hrozby i příležitosti z hlediska nevládního sektoru.

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

12/04/2007 - 19:00 Setkání s hostem
22/09/2011 - 19:30 Povídání o škole v Kongu