Setkání mládeže

Michael Heller

Úterý, 8. Listopad 2011 - 19:15

První program: Michael Heller
Druhý: nácvik písně na konfirmaci a seznámení s divadlem pro advent

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

22/03/2011 - 19:00 Víkend v Křížlicích
27/05/2011 - 18:00 Noc kostelů