Rovečné

Farářka a mládež

Sobota, 30. Červenec 2011 - 9:30

Tábor pro děti - Rovečné, přihlášeno 25 dětí, 10 vedoucích
Vyprávění na tábor ze Skutků apoštolských:
1. sobota - Seslání Ducha svatého Sk 2,1-41 a uzdravení chromého Sk 3,1-16
2. neděle – Život první církve Sk 2,42-47 a 4-5
3. pondělí – Volba sedmi jáhnů a Smrt Štěpána – Sk 6-7
4. úterý – Křest etiopského dvořana a Kornélia Sk 8,26-40 a Sk 10 a 11,1-18 a 12,1-17
5. středa – Pronásledování první církve, obrácení Saula a misijní cesty Sk 9,1-31 11,19-29, a 13 a 14
6. čtvrtek – 2. a 3.misijní cesta a cesta do Říma – Sk až do konce

Místo konání: Rovečné, ZŠ

Co už proběhlo:

30/07/2011 - 09:30 Rovečné
26/11/2011 - 18:00 Rozhovor s konfirmandy