Prohlídka nového židovského hřbitova

J.Kohoutová a M.Študentová

Neděle, 22. Duben 2012 - 14:30

Sraz ve 14:30 před vstupem na hřbitov, st. metra Želivského; vedou J. Kohoutová a M. Študentová

Místo konání: Židovský hřbitov

Co už proběhlo:

27/03/2011 - 22:00 Vzpomínky na vesnici
27/04/2011 - 14:00 Klub poznávání: Izrael