Ovoce Ducha svatého

Ivanka Hellerová

Úterý, 13. Říjen 2020 - 19:00

Místo konání: sbor

Co je před námi:

13/10/2020 - 19:00 Ovoce Ducha svatého
10/11/2020 - 19:00 Jak k nám Bůh mluví?

Co už proběhlo:

15/09/2011 - 19:30 X-cátníci po prázdninách
20/10/2011 - 19:30 x-cátníci v říjnu