Novoroční večírek Našich pěvců

Naši pěvci, Nsango malamu

Středa, 4. Leden 2012 - 18:30

Rozloučení s Pedrem Macaxim

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

18/04/2011 - 19:30 Pocta Albertu Schweitzerovi