Inspirace Bible

Martin

Úterý, 14. Březen 2017 - 19:00

Vztah mezi Hospodinovým slovem a literou textu není pro nás dostatečně průhledný, což může dávat podnět k různým teoriím. Z historie víme, že Písmo může být (a nejednou také bylo) pro církev velmi nebezpečné. Možná kvůli tomuto vědomí jsme (alespoň jako evangelíci) značně opatrní, ba i někdy se přímo bojíme vyjádřit k otázkám týkající se inspirace Bible. Jsou to například otázky tohoto typu: Inspiroval Bůh Bibli – a jak? Lze dokázat, že Bible je od Boha? Je Boží slovo omezené na Bibli, nebo Biblí? Je slovo Boží totožné s literou? Je slovem Božím Bible nebo Ježíš Kristus? Platí verbální inspirace? Pokud ano, jaký text byl inspirován – hebrejský, řecký? A jak je to s opisy originálních rukopisů a překlady?
Takových otázek by byla celá řada. My se na našem pravidelném setkání x-cátníků na některé jistě zaměříme. Všichni jste srdečně zváni.

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

15/09/2011 - 19:30 X-cátníci po prázdninách
20/10/2011 - 19:30 x-cátníci v říjnu