Hod Boží velikonoční

Petr Hudec, Abigail Hudcová

Neděle, 8. Duben 2012 - 9:30

Bohoslužby s Večeří Páně, sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty

Místo konání: sbor

Co je před námi:

26/05/2019 - 09:30 Bohoslužby
02/06/2019 - 09:30 Bohoslužby s VP

Co už proběhlo:

15/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem
22/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem