Ekumenická svatodušní vigilie

Naši pěvci

Sobota, 26. Květen 2012 - 20:00

Místo konání: Chrám sv. Víta

Co už proběhlo:

18/04/2011 - 19:30 Pocta Albertu Schweitzerovi