Bohoslužby rodinné

Pavel Ruml

Neděle, 15. Březen 2020 - 9:30

Milé sestry a milí bratří,
sděluji Vám, že na základě rozhodnutí vlády ČR a vyhlášení stavu nouze, se tuto neděli (15.3.) u nás bohoslužby konat nebudou.
- Biblická hodina pro dospělé v úterý 17.3. se koná normálně v 17:30. Všechna další setkání ve sboru oznámíme Vám všem nebo jednotlivým skupinám (určitě naplánujeme setkání dětí a konfirmandů-vejdeme se do max. počtu a využijeme prázdnin a volného času, kterého děti v běžném školní roce nemají nazbyt).
- Stejně tak Vám zašleme rozhodnutí staršovstva ohledně konání VSS a dalších plánovaných sborových či seniorátních akcích.
- Pokud se někdo z Vás-zvláště pak osamělých či starších-dostane v tomto výjimečném čase do jakýchkoli potíží a budete potřebovat jakoukoli pomoc (návštěva lékaře, nákup apod.), volejte, prosím, přímo nás:
- Pavel Ruml 739 373 924; Magdaléna Trgalová 777 213 718; Martina Študentová 739 246 347.

- Využijme v našem životě víry tuto situaci jako nečekanou postní výzvu.
- V "civilním" životě nám všem přeji zdraví; prosím, abyste se preventivně maximálně vyhýbali možným rizikům nákazy, prosím, zvláště nás nejstarší (tedy rizikovou skupinu), o vzornou křesťanskou péči o sebe sama-pomůžeme tím sobě, ale také celé situaci v naší zemi.
S přáním pokojných dnů v úctě a s bratrským pozdravem Pavel Ruml, farář


- Z dopisu SR Vám přikládám informace o vysílání bohoslužeb v médiích, které snad budou odvysílány:
... "K účasti na bohoslužbách je možné připojit se i na dálku. Pravidelný nedělní rozhlasový přenos bohoslužby zprostředkovává Český rozhlas Vltava v neděli od 9.00. Pro nadcházející neděle se připravují vysílání z:
Římskokatolické církve (15.03.)
Jednoty bratrské (22.03.)
Římskokatolické církve (29.03.)
Bratrské jednoty baptistů (05.04.)
Římskokatolické církve (10.04. - Velký pátek)
Církve československé husitské (12.04. - Velikonoční neděle)
Na Velký pátek připravuje také Česká televize přímý přenos bohoslužby z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Strašnicích (10.04. od 10.00 na ČT 2).

Jednotlivé sbory Českobratrské církve evangelické přenášejí svá setkání také on-line. Virtuálně se můžete připojit například k bohoslužbám v:

Nosislavi (resp. zde) (neděle 9.00)
vsetínském Horním sboru (neděle 9.30)
Brně I. (neděle 10.00)
Praze - Braníku (neděle 9.30)"
(Celý dopis SR ČCE najdete zde -https://www.e-cirkev.cz/clanek/6609-Reakce-na-mimoradne-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi/index.htm)

Místo konání: BOHOSLUŽBY ZRUŠENY

Co je před námi:

10/04/2020 - 09:30 Bohoslužby Velký pátek

Co už proběhlo:

15/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem
22/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem