Neděle 30/06/2019 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby sbor
Neděle 07/07/2019 - 09:30 Bohoslužby Bohoslužby s VP sbor
Neděle 21/07/2019 - 10:30 Mládež a dorost Nedělníci #19
Neděle 18/08/2019 - 10:30 Mládež a dorost Nedělníci #20
Úterý 10/09/2019 - 19:00 X-cátníci Večeře Páně – základní texty v NZ sbor
Neděle 15/09/2019 - 10:30 Mládež a dorost Nedělníci #21
Neděle 20/10/2019 - 10:30 Mládež a dorost Nedělníci #22
Neděle 17/11/2019 - 10:30 Mládež a dorost Nedělníci #23
Neděle 15/12/2019 - 10:30 Mládež a dorost Nedělníci #24