Úterý 13/10/2020 - 19:00 X-cátníci Ovoce Ducha svatého sbor Ivanka Hellerová
Úterý 10/11/2020 - 19:00 X-cátníci Jak k nám Bůh mluví? sbor Eva Javornická
Úterý 08/12/2020 - 19:00 X-cátníci Témata víry ve filmu sbor Dan Molnár