Úterý 08/12/2020 - 19:00 X-cátníci Témata víry ve filmu sbor Dan Molnár
Úterý 12/01/2021 - 19:00 X-cátníci Ovoce Ducha svatého sbor Ivana Hellerová