Nadpis Úvodník Soubor Druh dokumentu
Souterrain 2020_09

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.

Souterrain
Souterrain 2020_07-08

Když dne ubývá, horka přibývá.

Souterrain
Souterrain 2020_05

Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.

Souterrain
Bohoslužby Velký pátek 10. 4. 2020

Magdalena Trgalová

Sestry a bratři, připomínáme si umučení Páně, Velký pátek.

Ježíš Kristus vzal na sebe všechno utrpení a všechny viny lidstva a přinesl je na oltář kříže.

Prožijme bohoslužbu dne Kristova umučení a smrti v prostotě a pokoře. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Kázání
Bohoslužby 29. 3. 2020

5. neděle postní Judica, Pavel Ruml

Konec světa nebo jeho začátek?

Ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého. Amen.
Zdravím Vás, milé sestry a milí bratří v 5. postní neděli zvané Judica, lidově Smrtná, kterou tématicky uvádějí slova Žalmu 43.
Introit: Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. Žalm 43

Kázání
Souterrain 2020_04

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.

Souterrain
Bohoslužby 22. 3. 2020

4. neděle v postu, Magdaléna Trgalová

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen
Tuto neděli otevírá slovo o radosti, které dalo i název dnešní neděli „Laetare“: Radujte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66, 10
Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu Ježíši!


Modlitba:

Kázání
Souterrain 2020_03

Březen bez vody - duben bez trávy.

Souterrain
Souterrain 2020_02

Únorová voda - pro pole škoda.

Souterrain
Souterrain 2020_01

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Souterrain