Kázání na text: Ř 13:8, 11, 12 káže Petr Hudec - 8. 12. 2013
Kázání na text: Zjevení 3:20 káže Petr Hudec - 1. 12. 2013
Kázání na text: Žalm 121 káže Petr Hudec - 10. 11. 2013
Kázání na text: Ži 11:1-10, 39, 12:1-2 káže Petr Hudec - 3.11. 2013
Záznam ze slavnostního uvedení DVD o Přemyslu Pitterovi Záznam ze ze slavnostního uvedení DVD o Přemyslu Pitterovi
Kázání na text: Marek 3:1-6 káže Petr Hudec - 8.9. 2013
Kázání na text: Gn 26, Mt 5:16 káže Petr Hudec - 1.9. 2013
Kázání na text: Mk 10:13-16 káže Zdeněk Susa - 18.8. 2013
Kázání na text: Ez 18:1-13, 30-32, J 9:1-7 káže Petr Hudec - 11.8. 2013
Kázání na text: Efezským 2:1-10 káže Petr Hudec - 28.7. 2013