Zvonění - evangelický kostel U Salvátora

Download:

Ohláška sboru, církvi a městu
V úterý 31. října 2017 se na celém světě oslaví
pětisté výročí reformace
I proto zveme k slavnostnímu zvonění před evangelický kostel U Salvátora v Salvátorské ulici.
Zvonit se bude ručně od šesti hodin večer plénem,
tedy čtyřmi zvony v různých variacích v tónech g1, b1, c2 a d2.
Za zvoníky evangelického Salvátora na Starém Městě Pražském
Markus Pape

jsme v slyšeli v ohláškách před 500. výročím Lutherovy reformace. Nedalo mi to a byl jsem jedním z hrstky přítomných posluchačů. Prostě nádherné! Podařilo se mi nahrát poslední variaci vyzvánění a upravil jsem ji do tvaru prezentace s Lutherovými úslovími a nabídl redakci Souterrainu. Sestra a bratr Henychovi pracují na jejím redakčním zpracování a pro nedostačující technologii zatím nestihli nahrávku ve tvaru prezentace uveřejnit, takže zatím se na příslušném odkazu elektronické podoby Souterrainu musíme spokojit jen s vlastní nahrávkou a věříme, že brzké době bude na příslušném odkazu nainstalovaná i podoba celé prezentace.
Marek E. Světlík

Datum akce kronika: 
31/10/2017