kázání na text: J 20:19-29

káže: Daniel Ženatý – 3. 4. 2016