kázání na text: 1K 15:35-44, 50

káže Romana Čunderlíková - 3. 5. 2015