Bohoslužby

Leonardo Teca

Neděle, 9. Duben 2017 - 9:30

Místo konání: sbor

Co je před námi:

24/09/2017 - 09:30 Bohoslužby
01/10/2017 - 09:30 Bohoslužby s VP

Co už proběhlo:

15/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem
22/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem

Souterrain 2017_04

... konec mrazům

NáhledPřílohaVelikost
suteren_2017_04_lowres.pdf269.77 KB

Jednou budem dál

Vzpomínka na štábního kapitána Václava Morávka

Datum akce kronika: 
19/03/2017

Mezi Příslovími a Písní

Kryštof Sýkora, Martin Volný

Úterý, 11. Duben 2017 - 19:00

Název tohoto příspěvku je tak trochu "Šalamounský". Mezi knihami "Přísloví" a "Píseň písní" se totiž nachází kniha Kazatel a právě o ní si budeme povídat v první části setkání. Shodou okolností vyšel nedávno komentář k této knize v edici "Český ekumenický komentář ke Starému zákonu". Autor referátu měl tím velmi zjednodušenou práci a proto učiní pokus o nejrychlejší populární výklad této knihy v dějinách dejvického sboru :-)

Díky avizované stručnosti se možná dostane i na Přísloví. V hebrejské Bibli byla kniha nejprve nazvána podle svého úvodního slova, mišle, což znamená „přísloví“. Mišle je však množné číslo, složený tvar hebrejského podstatného jména mašal, jež se všeobecně považuje za odvozeninu od kořene slova s významem „podobný“ nebo „srovnatelný“. Tyto výrazy krásně vystihují obsah knihy, protože přísloví jsou jadrná rčení, která často užívají připodobnění nebo srovnání a jež jsou určena k tomu, aby přinutila posluchače přemýšlet. Kniha Přísloví se dotýká každé lidské potřeby a situace, takže jeden znalec prohlásil: „V životě neexistuje žádný vztah, pro nějž by nebylo vhodné poučení, žádný dobrý nebo zlý sklon, k němuž by se nenašel vhodný podnět nebo výtka. Lidské vědomí je všude uváděno do bezprostředního vztahu s božským,. . . a člověk chodí, jako by byl v přítomnosti svého Původce a Soudce. . . V této starověké knize najdeme každý lidský typ; a ačkoli byla načrtnuta před tisíciletími, odpovídá skutečnosti tak věrně, jako by byla vykreslena dnes podle nějakého živého vzoru.“ — Smith’s Dictionary of the Bible (Smithův Biblický slovník).

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

15/09/2011 - 19:30 X-cátníci po prázdninách
20/10/2011 - 19:30 x-cátníci v říjnu

kázání na text: 2K 5:17-18

káže: Pavel Ruml (5. 3. 2017)

Pravidelné setkání mládeže

Úterý, 20. Červen 2017 - 19:00

Pravidelné setkání mládeže sboru se nyní (rok 2017) odehrává jednou za 14 dní. Obvykle je program rozdělen na dvě části. Biblickou část (diskuze nad Písmem svatým) a druhý (někdy volný, někdy připravený) program. Aktuálně čteme do podrobna Matoušovo evangelium. Zpíváme písně ze zpěvníku Svítá.
Druhý program je na tento den volný. Přijďte, jste zváni všichni.

Co je před námi:

26/09/2017 - 19:00 Pravidelné setkání mládeže
10/10/2017 - 19:00 Pravidelné setkání mládeže

Co už proběhlo:

22/03/2011 - 19:00 Víkend v Křížlicích
27/05/2011 - 18:00 Noc kostelů

Setkání s hostem

Jindřich Šídlo

Čtvrtek, 23. Březen 2017 - 19:00

Jindřich Šídlo, politický komentátor, šéfreportér
a analytik redakce Seznam Zprávy, manžel naší nové členky
Terezy Šídlové

Místo konání: sbor

Co je před námi:

21/09/2017 - 19:00 Setkání s hostem

Co už proběhlo:

12/04/2007 - 19:00 Setkání s hostem
22/09/2011 - 19:30 Povídání o škole v Kongu

Klub poznávání

Marta Študentová

Čtvrtek, 9. Březen 2017 - 9:30

Život Židů od kolébky po hrob

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

27/03/2011 - 22:00 Vzpomínky na vesnici
27/04/2011 - 14:00 Klub poznávání: Izrael