Výlet do Nimes

Na výlet do jižního cípu Francie jsme jako mládež byli pozváni již skoro tři roky. Už tak dlouho nás Káťa Hejlová přemlouvala k výletu do Nimes, malebného městečka ležícího asi 40 km jihozápadně od Avignonu, kde již třetí rok studuje. Na konci silvestrovského pobytu jsme se konečně dohodli na jednom termínu a mohli jsme začít s přípravami na cestu.

Články

***

Hyde Park

Články

***

Nahrávky ( CD )

Neznámá duchovní hudba. První nahrávka z rukopisu lužickosrbských autorů K.A.Kocora a B.Krawce a Pohlovy "Chřibské mše". Naši pěvci 1999, výrobcem nahrávky je Český rozhlas, Praha

Repertoár

* Skladby všech období | od renesance až po současnost

* Malé formy | díla rozsáhlejší

* Skladby a capella | s orchestrem a sólisty

* Skladby pro smíšený | ženský sbor

* Černošské spirituály | židovské písně | české lidové písně

Chřibská

Historie

Naši pěvci slaví 25 let od svého založení.

Přiložený soubor: 

Léto 2011

Členové sboru

Sobota, 2. Červenec 2011 - 15:00

Společný sborový pobyt v Niederthai

Místo konání: Niederthai

Co je před námi:

15/12/2019 - 10:30 Nedělníci #24

Co už proběhlo:

22/03/2011 - 19:00 Víkend v Křížlicích
27/05/2011 - 18:00 Noc kostelů

Rovečné

Farářka a mládež

Sobota, 30. Červenec 2011 - 9:30

Tábor pro děti - Rovečné, přihlášeno 25 dětí, 10 vedoucích
Vyprávění na tábor ze Skutků apoštolských:
1. sobota - Seslání Ducha svatého Sk 2,1-41 a uzdravení chromého Sk 3,1-16
2. neděle – Život první církve Sk 2,42-47 a 4-5
3. pondělí – Volba sedmi jáhnů a Smrt Štěpána – Sk 6-7
4. úterý – Křest etiopského dvořana a Kornélia Sk 8,26-40 a Sk 10 a 11,1-18 a 12,1-17
5. středa – Pronásledování první církve, obrácení Saula a misijní cesty Sk 9,1-31 11,19-29, a 13 a 14
6. čtvrtek – 2. a 3.misijní cesta a cesta do Říma – Sk až do konce

Místo konání: Rovečné, ZŠ

Co už proběhlo:

30/07/2011 - 09:30 Rovečné
26/11/2011 - 18:00 Rozhovor s konfirmandy