Rozhovor s konfirmandy

Konfirmandi

Sobota, 26. Listopad 2011 - 18:00

Setkání konfirmandů se staršovstvem, za přítomnosti rodin a přátel konfirmandů

Místo konání: sbor

Co je před námi:

01/03/2019 - 15:00 Konfirmační cvičení
08/03/2019 - 15:00 Konfirmační cvičení

Co už proběhlo:

30/07/2011 - 09:30 Rovečné
26/11/2011 - 18:00 Rozhovor s konfirmandy

Angola dnes - realita a sen

Pedro Macaxi, Leonardo Teca

Čtvrtek, 24. Listopad 2011 - 19:30

Pohled očima rodáků

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

12/04/2007 - 19:00 Setkání s hostem
22/09/2011 - 19:30 Povídání o škole v Kongu

Představujeme debatní klub seniorů

Představujeme debatní klub seniorů
Debatní klub seniorů se v našem sboru schází jednou měsíčně již od roku 2003. Dodržujeme pravidlo, že deba-ta probíhá na základě úvodního slova, zaměřeného na duchovní problematiku v nejširším slova smyslu a je při-praveno někým z účastníků schůzek – chceme si vystačit vlastními silami, neboť setkání se zajímavými hosty je v našem sboru zajišťováno jiným programem.
Úvodním slovem dosud posloužili sestra Šindlerová a bratří Härtel, Čurda, Veselý, Prosek a Fišer, který schůz-ky organizuje a moderuje.

Protestantská věrouka ve světle rozlišení synoptické a nesynoptické tradice

D.Fišer

Pondělí, 14. Listopad 2011 - 15:00

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

10/10/2011 - 15:00 Debatní klub seniorů

Ekumenické setkání s Biblí a uměním

Hosté

Středa, 30. Listopad 2011 - 14:00

Místo konání: sbor

Co je před námi:

12/03/2019 - 10:00 Klub poznávání

Co už proběhlo:

27/03/2011 - 22:00 Vzpomínky na vesnici
27/04/2011 - 14:00 Klub poznávání: Izrael

Setkání v listopadu

Čtvrtek, 10. Listopad 2011 - 18:00

Mimořádně v listopadu s ohledem na svátek 17.11.

Místo konání: sbor

Co je před námi:

12/03/2019 - 19:00 Vztah těla, duše a ducha

Co už proběhlo:

15/09/2011 - 19:30 X-cátníci po prázdninách
20/10/2011 - 19:30 x-cátníci v říjnu

Dětská vánoční slavnost

Děti

Neděle, 18. Prosinec 2011 - 9:30

Bohoslužby s divadlem dětí

Místo konání: sbor

Co je před námi:

24/02/2019 - 09:30 Bohoslužby
03/03/2019 - 09:30 Bohoslužby s VP

Co už proběhlo:

15/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem
22/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem

Divadlo mládeže - Patero pokušení

Mládež

Neděle, 11. Prosinec 2011 - 10:30

Místo konání: sbor

Co už proběhlo:

22/03/2011 - 19:00 Víkend v Křížlicích
27/05/2011 - 18:00 Noc kostelů

Bohoslužby 3.adventní neděle

P.Tomášek

Neděle, 11. Prosinec 2011 - 9:30

Prodej výrobků ergoterapeutické dílny Stodůlky

Místo konání: sbor

Co je před námi:

24/02/2019 - 09:30 Bohoslužby
03/03/2019 - 09:30 Bohoslužby s VP

Co už proběhlo:

15/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem
22/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem

Bohoslužby 2.adventní neděle

P.Hudec

Neděle, 4. Prosinec 2011 - 9:30

Zpívají Naši pěvci, po bohoslužbách Obchůdek Jeden svět

Místo konání: sbor

Co je před námi:

24/02/2019 - 09:30 Bohoslužby
03/03/2019 - 09:30 Bohoslužby s VP

Co už proběhlo:

15/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem
22/05/2011 - 09:30 Bohoslužby se křtem