Mládež

Pravidelná setkání - každé úterý v 19:00

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Co už proběhlo:

20/06/2017 - 19:00 Pravidelné setkání mládeže
06/06/2017 - 19:00 Pravidelné setkání mládeže

Debatní klub

Debatní klub - Okno pro hledající

V dejvickém sboru ČCE se v letech 2003 až 2012 scházel debatní klub zaměřený na problém srozumitelnosti křesťanské zvěsti v naší současnosti. Úvodní texty k vybraným besedám jsou přílohou tohoto textu. Z besed vytěžil jejich moderátor Drago Fišer rovněž knížku "Hledám slova pro hledající.

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Klub poznávání

se schází zpravidla druhý čtvrtek v měsíci od 9,30 hodin.

Zamýšlíme se nad různými tématy kulturními, historickými i náboženskými, chodíme společně na výstavy.

Aktuální program a termíny jsou v kalendáři sborových akcí.


 

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Co už proběhlo:

08/06/2017 - 10:00 Klub poznávání
13/04/2017 - 09:30 Klub poznávání

Děti a konfirmandi

Děti mají v našem sboru tato pravidelná setkání

Nedělní škola: neděle 9:30
Náboženství: 2. a 4. čtvrtek v měsíci 17:00 ve sboru a v pátek ve 14:00 v ZŠ Suchdol

Konfirmandi: v roce 2016 zatím nemáme skupinu konfirmandů. Konfirmace probíhají individuálně.

 

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Co už proběhlo:

02/04/2017 - 11:00 Konfirmandi
05/03/2017 - 11:00 Konfirmandi

Křesťanská služba

Křesťanská služba se schází zpravidla jednou za měsíc po bohoslužbách, tvoří ji cca 10 žen a jeden muž. Navštěvuje starší a zvláště nemohoucí členy sboru a nemocné, pamatuje na jubilanty gratulacemi či drobným dárkem, snaží se pomoci, informauje ostatní členy sboru o případné potřebě pomoci.

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Co už proběhlo:

08/01/2017 - 10:45 Schůzka křesťanské služby
09/10/2016 - 10:45 Schůzka křesťanské služby

Bohoslužby

se konají pravidelně každou neděli a církevní svátek od 9:30 hodin.


Aktuální kalendář pravidelných či mimořádných bohoslužeb i všech dalších aktivit je uváděn ve sborovém časopise SOUTERRAIN a je zveřejňován ve vývěsce u domovního vchodu v sídle sboru.

 

Bohoslužby

Elen Plzáková

Neděle, 23. Červenec 2017 - 9:30

Místo konání: sbor

Na co se můžeme těšit:

23/07/2017 - 09:30 Bohoslužby
30/07/2017 - 09:30 Bohoslužby

Co už proběhlo:

16/07/2017 - 09:30 Bohoslužby se křtem
09/07/2017 - 09:30 Bohoslužby s VP

Biblická hodina

se koná každé úterý od 17:30 (v týdnech „školního roku“, nikoli o prázdninách).

Výklad v biblické hodině od roku 2015 připravuje prof. ThDr. Martin Prudký, proděkan ETF UK. V roce 2015 jsme probírali knihu Genesis. Biblickou hodinu určitě doporučujeme náročnějším badatelům v Písmu, protože poskytuje prostor k zajímavým diskusím.

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.

Co už proběhlo:

09/05/2017 - 17:30 Biblická hodina
02/05/2017 - 17:30 Biblická hodina

Klub poznávání: Izrael

Manželé Boškovi

Středa, 27. Duben 2011 - 14:00

Manželé Boškovi budou vyprávět o putování biblickou zemí...

Místo konání: Komenského sál

Co už proběhlo:

27/03/2011 - 22:00 Vzpomínky na vesnici
27/04/2011 - 14:00 Klub poznávání: Izrael

Historie pěveckého sboru Naši pěvci

NáhledPřílohaVelikost
historie_sboru_np.pdf63.3 KB

Z rukopisu bratra Kováře 1937

Podle opisu rukopisu br. Kováře